Müfredat

Öğretilen dersler, İngilizce, Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, Fransızca, Coğrafya, Tarih, Resim, Beden Eğitimi, Bilgisayar, Müzik, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kapsamaktadır.